preload spinner

Fylkeskart

Vår ekslusive fylkeskartserie ble produsert på bagrunn av regionreformen i 2020. Kartene har målestokk 1:400 000 med unntak av de to nordligste fylkene hvor vi har brukt målestokk 1:600 000. De varierer derfor i størrelse avhengig av størrelsen på fylkene.

Vi vil komme med nye kart for Troms, Finnmark, Østfold, Akerhus/Oslo og Buskerud i løpet av 2024. Vi planlegger også samiske (nordsamisk) utgaver av Finnmark og Troms. Alle disse vil bli lagt ut for salg så snart de er klare.

Kartene er designet med tiltalende og lettlest kartografi med lys terrengskygge og fokus på bosetting. De er i hovedsak produsert med Kartverkets N500-kartdata med samferdsel, administrative grenser og nasjonalparker, men vi har gjort en jobb med å få navneverket til å samsvare med vegskiltingen.

Alle kartene har overskrift med fylkesvåpnet og en oversikt over alle kommunene med sine respektive kommunevåpen.