preload spinner

Fylkeskart

Vår ekslusive fylkeskartserie ble produsert på bagrunn av regionreformen i 2020. Kartene har målestokk 1:400 000 med unntak av de to nordligste fylkene hvor vi har brukt målestokk 1:600 000. De varierer derfor i størrelse avhengig av størrelsen på fylkene.

Kartene er designet med tiltalende og lettlest kartografi med lys terrengskygge og fokus på bosetting. De er i hovedsak produsert med Kartverkets N500-kartdata med samferdsel, administrative grenser og nasjonalparker, men vi har gjort en jobb med å få navneverket til å samsvare med vegskiltingen.

Alle kartene har overskrift med fylkesvåpnet og en oversikt over alle kommunene med sine respektive kommunevåpen.